0533 436 4372

0212 613 0070

[email protected]

Umre Rukunları Ve Vaciplari

Umre Rukunları Ve Vacipleri


Umre'nin Rukünleri Üçtür;

1- İhram: Umreye başlama niyeti demektir. Rükün oluşunun delili, “Ameller ancak niyetler iledir.’’ hadisi şerifidir. (Buhari, Müslim)

2- Tavaf: Aşağıda geniş bir şekilde anlatılacaktır.

3- Sa’y yapmak: Çünkü Peygamber sav tavaf ile sa’y hakkında şöyle buyurmuştur: “Sizden her kim hediye kurbanı getirmemişse Beyt’i tavaf etsin, Safa ile Merve arasında da sa’y yapsın...’’ (Buhari, Müslim) Sa’y hakkında da şöyle buyurmuştur: “Sa’y yapınız. Çünkü Allah size Sa’y yapmayı yazmıştır.’’ (Müsned)

Umre'nin Vacipleri İkidir;

1-Harem bölgesi dışından, umre için ihrama girmek:

Çünkü Peygamber sav, hz. Aişe ra’ya Ten’im’den umre yapmasını emretmiştir. (Buhari, Müslim) Ten’im Ka’be’ye en yakın Harem bölgesi sınırıdır. Ka’be’den uzaklığı yedi km dir. Günümüzde orada Aişe mescidi adında bir cami vardır. Ayrıca ibni Abbas ra’ın mevakit ile ilgili hadisi de bunu gerektirmektedir.

2- Saçları traş etmek ya da kısaltmak:

Çünkü Peygamber sav “Saçlarını kısaltsın ve ihramdan çıksın.’’ buyurmuştur. (Buhari, Müslim) Herhangi bir rüknü terk edenin, o rüknü yerine getirmedikçe umresi tamam olmaz. Umre vaciplerinden birini terk eden, bir kan (kurban kesmek) ile onu telafi eder. Umrede saçını kısaltmadan ya da traş etmeden cima eden bir kimsenin bir koyun kesmesi gerekir. Çünkü ibni Abbas ra’nın böyle bir fetvası vardır ve ancak böyle yapan bir kimsenin umresi de sahih olur. (Beyhaki) Umre için Beyt’i tavaf etmeden önce hanımıyla cima eden kimsenin -icma ile- umresi fasid olur. Eğer cima tavaftan sonra fakat sa’ydan önce olursa -cumhura göre- yine umresi fasid olur. Her iki halde de umresi fasid olan kimsenin umresini tamamlaması, ayrıca onu kaza etmesi ve kurban kesmesi gerekir.